اعضای شورای نظام پیشنهادات

آقاي سيف ا... مرادی
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه و نائب رییس شورا

آقای دكتر فرزام بیدار پور
معاون بهداشتی دانشگاه و عضوکمیته

آقای دکتر هومن قصری
معاون درمان دانشگاه وعضو کمیته

آقای دکتر کامبیز حسن زاده
معاون غذا ودارو دانشگاه و عضو کمیته

آقای دکتر فرزین رضاعی
معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه و عضو کمیته

آقاي سيدمحي الدين سجادي
رئيس دفتر ریاست دانشگاه و رئیس شورا

آقاي مهندس پرويز ذوالفقاري
مدير گزينش دانشگاه و عضو کمیته

آقای مهندس محمد سالار شادمان
مدیر آمار وفناوری اطلاعات و عضوکمیته

آقای محمود کاظمی
مدیر توسعه سازمان وتحول اداری دانشگاه و دبیرکمیته